PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU PROBLEMOWEGO RDS DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH

11 Stycznia 2016

11 stycznia 2016 r. W CPS Dialog odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Spotkaniu przewodniczył członek Prezydium Forum Związków Zawodowych, kierujący zespołem RDS - Zygmunt Mierzejewski.

Podczas obrad przyjęto dokumenty - Zasady Pracy Zespołu, Zasady komunikacji i koordynacji działań, Harmonogram prac zespołu w 2016r.

Po dyskusji, najpierw wśród partnerów społecznych, a następnie podczas obrad zespołu przyjęto kluczowe tematy prac w 2016 r.: uruchomienie efektywnego kanału wymiany informacji między Ministerstwem Rozwoju a partnerami społecznymi pracującymi w zespole; udział partnerów społecznych w pracach nad rewizją dotychczasowych strategii wynikających z nowego otwarcia rządu; analiza i modernizacja ustawy wdrożeniowej oraz dokumentów z niej wynikających na bazie białej księgi z możliwością uruchomienia procesu legislacyjnego: prace nad systemem przyspieszenia wydatkowania funduszy europejskich.

Realizując przyjęte tematy, strona rządowa zaproponowała spotkanie z partnerami społecznymi w sprawie oceny powstającej Strategii Rozwoju Resortu oraz planu przyspieszenia wydatkowania środków.

Przekazała również partnerom raport z funkcjonowania komitetów monitorujących.

Partnerzy społeczni, zgodnie z przyjętymi zasadami pracy zespołu, zobowiązali się do przygotowania wstępnej analizy Ustawy Wdrożeniowej. Kwestia ta zostanie omawiana podczas następnego posiedzenia zespołu zaplanowanego na 8 lutego 2016r.

Zygmunt Mierzejewski, AG