Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego

31 maja 2017
W dniu 31 maja 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Członków Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego. Tematem posiedzenia było podsumowanie półrocznej działalności Rady oraz przygotowanie tematyczne do plenarnego posiedzenia Rady, które zaplanowano w dniu 23 czerwca 2017 roku. Posiedzenie plenarne WRDS  ma być poświęcone możliwością wykorzystania rzeki Wisły, jako szlaku wodnego do transportu towarowego a także turystyki pasażerskiej. W tym celu do udziału w tym posiedzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele 8 WRDS-ów z województw, które są w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku wodnego Wisły.  Zaproszenia zostały wysłane również do władz Rządu RP, Posłów na Sejm RP oraz  Ministerstw, od których będzie można oczekiwać podjęcia takich działań, które  dadzą szanse na realizację proponowanych rozwiązań. Na jednym z wcześniejszych spotkań WRDS w Bydgoszczy zwołanych na wniosek Forum Związków Zawodowych uczestniczyli Posłowie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy bez względu na reprezentację polityczną zadeklarowali pełne poparcie dla tej inicjatywy. Następnym punktem posiedzenia Prezydium WRDS było rozpatrzenie propozycji 2 stanowisk wypracowanych przez Zespół ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, a dotyczących ograniczaniu przez Władze Miasta Bydgoszczy związkom zawodowym dostępu do danych niezbędnych do skutecznego reprezentowania interesów pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Członkowie Prezydium WRDS ze względu na ważność problemu uznało za zasadne podjęcie uchwały przez Członków Rady Dialogu Społecznego w trybie obiegowym, co pozwoli na szybkie zapoznanie się z problemem Ministra Edukacji Narodowej i stosowne przeanalizowanie odpowiednich przepisów w tym temacie.