Posiedzenie Plenarne Podkarpackiej WRDS

24 Lutego 2016

W dniu 24 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Władysław Ortyl - Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Forum Związków Zawodowych reprezentowali członkowie WRDS na Podkarpaciu: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. podkarpackiego Lesław Cupryś, Janusz Hyjek i Józef Ryl.

Posiedzenie WRDS poprzedzone zostało szkoleniem, które dla członków Rady przeprowadził Pan Paweł Galec, Mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Po otwarciu obrad, Przewodniczący WRDS przedstawił zebranym program, który m.in. obejmował:

  • Podjęcie Uchwały Nr 4 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie Regulaminu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
  • Przyjęcie Harmonogramu Prac WRDS.
  • Przedstawienie Radzie pisma Pana Andrzeja Kaczmarka, Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Sandomierskiej NSZZ Solidarność, które dotyczy „podjęcia pilnych działań dla zmiany prawa pracy w zakresie zatrudnienia obcokrajowców” – w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie.
  • Przedstawienie pisma Pana Leszka Walczaka, Przewodniczącego Kujawsko–Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wraz ze Stanowiskiem nr 1/2016 Kujawsko–Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 1 lutego 2016 r., w sprawie apelu o udzielenie pomocy osobom polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy ewakuowanych na teren Polski przez Rząd RP w 2015 roku - celem podjęcia odpowiednich działań w sprawie.
  • Sprawę dotyczącą procedury rozliczania podatku od towarów i usług – TAX FREE – w związku z tym tematem podczas obrad WRDS uczestniczyli - Pani Jadwiga Zenowicz p.o. Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu, Pani Maria Kłęczek - Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz Pan Jacek Cichy p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.
  • Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajęła się ponadto tematyką związana z projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego