Posiedzenie plenarne wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach

27 stycznia 2017
W Kielcach, 27 Stycznia 2017 r odbyło się  posiedzenie plenarne  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  województwa świętokrzyskiego.  Temat wiodący  posiedzenia   dotyczył ,,Miejsca dialogu regionalnego w dialogu krajowym”  oraz powołanie przy WRDS  zespołu  problemowego ds. szkolnictwa” . W posiedzeniu  uczestniczyła  m.in.  Pani Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego / Prezydent Konfederacji Lewiatan / Pan Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu Problemowego d/s Dialogu przy RDS,  Pan Jacek Męcina – Przewodniczący Zespołu ds. Prawa Pracy przy RDS oraz inni  zaproszeni Goście. Obrady otworzył Przewodniczący WRDS Pan  Tomasz Tworek, który witając zaproszonych Gości, przedstawił w zarysie problematykę dialogu na szczeblu regionu

i możliwości transponowania  wybranych ważnych  społecznie tematów, opinii i propozycji   na forum Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. Z kolei Pani Henryka Bochniarz – Przewodnicząca RDS zwróciła uwagę  na duże możliwości Rady  w rozwiązywaniu konfliktów, nawet takich , jaki miał miejsce  w ostatnim okresie  w Sejmie.  Nowe wydanie Dialogu stwarza  dobrą  szansę  na lepszą jego jakość.  Pan Zbigniew Żurek  przedstawił różnorodność tematyczno-branżową którą zajmują się powołane przy RDS – zespoły problemowe, oraz możliwości rozwiązania kwestii finansowych na wsparcie  działalności WRDS  w województwach w Polsce, które w obecnym zakresie są mocno zróżnicowane i nie poparte konkretnymi faktami. Z kolei Pan Jacek Męcina omówił dotychczasowe  postępy legislacyjne nad nową Ustawą o związkach zawodowych  oraz  występujące problemy  na linii pracodawcy-pracownicy, także w sferze minimalnej stawki godzinowej w Polsce. W trakcie  dyskusji  FZZ przedstawiło propozycje rotacyjnego uczestnictwa w obradach RDS – członków WRDS z terenu Kraju.

-
AnMa