Posiedzenie Podkarpackiego WRDS

8 czerwca 2016
W dniu 8 czerwca br. odbyło się Posiedzenie Podkarpackiego WRDS, które było prowadzone rotacyjnie. W pierwszej części posiedzenia WRDS prowadził je Władysław Ortyl przewodniczący w drugiej Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wiceprzewodnicząca a w Trzeciej Lesław Cupryś wiceprzewodniczący.Po otwarciu posiedzenie został przyjęty porządek obrad a następnie protokół z poprzedniego posiedzenia. Na wniosek Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ wręczony został akt powołania na członka WRDS dla Danuty Bazylewicz, która zastąpiła Stanisława Bombę. Marszalek Kruczek przedstawił sytuacje finansowa podkarpackich podmiotów leczniczych w dyskusji uczestniczyli Danuta Bazylewicz i Lesław Cupryś.Dyrektor Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop poinformował o realizacji projektu regionalnego planu działania na rzecz zatrudnienia na 2016 rok. WRDS wyraża opinie w sprawie ww. projektu zgodnie z art.3 ust4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i innych instytucjach rynku pracy. Podczas posiedzenia omówiono na wniosek Wiceprzewodniczącego Lesława Cuprysia funkcjonowanie systemu państwowego ratownictwa medycznego na Podkarpaciu z strony Podkarpackiego FZZ udział w dyskusji wzięli; Lesław Cupryś, Tadeusz Skowroński i Tomasz Pelc.Przedstawiciele związków zawodowych przedstawili sytuacje w AXTONE  HSW spółka z o.o. w Stalowej Woli. W sprawach rożnych Jozef Ryl zasygnalizował zagrożenie przeprowadzenia zwolnień grupowych w zakładach PGNiK na Podkarpaciu.        


                                                 
W posiedzeniu Podkarpackiego WRDS-u Podkarpackie FZZ reprezentowali Danuta Bazylewicz, Jozef Ryl, Janusz Hyjek i Lesław Cupryś.