Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego

24 maja
W dniu 24.05.2016 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego, Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej.  Ze strony naszego  Forum ZZ  uczestniczyli  w tym spotkaniu  desygnowani  do tych prac w zespole szklarskim,  Związkowcy z Sandomierza w osobach:  Augustyn Stachowicz i Władysław Kozieł ze ZZ KONTRA 2000.Spotkanie prowadziła Pani Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Rozwoju, Współprzewodnicząca Podzespołu. Ze strony  Związkowej uczestniczył   ZZ  „Solidarność” i  OPZZ. Stronę Pracodawców reprezentował Prezes Związku Pracodawców „Polskie Szkło”  Jan Świątek.  W spotkaniu uczestniczyli eksperci i przedstawiciele poszczególnych Ministerstw.
Spotkanie posłużyło wznowieniu prac w ramach Komisji Dialogu Społecznego,  wprowadzeniu zmian  zapisów w regulaminie podzespołu jak i omówieniu bieżących spraw dotyczących przemysłu szklarskiego.