POSIEDZENIE PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

12 stycznia 2017
12 stycznie 2017 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie  Prezydium  Wojewódzkiej  Rady Dialogu  Społecznego województwa świętokrzyskiego. Prezydium podsumowało działalność  Rady Dialogu w roku 2016, oraz nakreśliło  ramy działania na rok 2017 Należy nadmienić, że w roku 2016 zrealizowana została tematyka posiedzeń plenarnych wniesionych przez FZZ województwa pod obrady WRDS i  dotycząca :  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  na lata 2014-2020 realizowanego w województwie,  oraz funkcjonowania służb Ratownictwa Medycznego w Regionie.  Na rok 2017   Prezydium zaaprobowało następne tematy wniesione przez FZZ województwa na posiedzenie plenarne, w tym spotkanie z przedstawicielami Mediów publicznych w celu określenia zasad współpracy informacyjnej  do  wykorzystania  w  najważniejszych i istotnych publikatorach w Regionie.