Posiedzenie Prezydium WRDS woj. świętokrzyskiego

31 sierpnia 2016
W dniu 31 sierpnia 2016 r odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego. Prezydium omówiło tematy do omówienia na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS, które zostało zaplanowane na dzień 13 września 2016 r. Wśród tych propozycji znalazły się tematy wcześniej wniesione i zaplanowane a mianowicie: reorganizacja Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu oraz Zakładu Energetycznego w Jędrzejowie i skutki tegoż, a także zapoznanie się z propozycją NSZZ Solidarności w sprawie zakazu handlu w niedziele i stanowisko w tym względzie - Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Temat ten z uwagi na nieobecność przedstawiciela NSZZ Solidarność został przełożony na następne posiedzenie plenarne w miesiącu październiku br. Na ten sam termin / z uwagi na wcześniejsze zblokowanie terminu wrześniowego posiedzenia plenarnego WRDS w/w tematami / wyznaczono omówienie sytuacji w Ratownictwie Medycznym w województwie świętokrzyskim, który to temat zgłoszony został w czerwcu br przez ZW FZZ.Andrzej Matysek