Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Podkarpackiego

20 września 2016
W dniu 20 września 2016 roku w Podkarpackim urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło sie plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Podkarpackiego. Gościem obrad był Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda, który przedstawił informacje dotyczącą aktualnych działań i problematyki w pracach Rady Dialogu Społecznego. Podkarpacka Rada Dialogu Społecznego zajęła stanowisko dotyczące zasad funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Omawiano problematykę wygaszania emerytur pomostowych pod katem definicji pracy w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze ujętym  w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych nadając im charakter katalogu otwartego oraz przyjmując instrumenty kształtujące w tym zakresie dla Państwowej Inspekcji Pracy. Dyskutowano również o apelu Instytutu Spraw Obywatelskich o projekcie nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Podkarpackiego Vice Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Lesława Cuprysia powołano zespól do spraw monitorowania sytuacji służby zdrowia w woj Podkarpackim.                                                                                        

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego    
                                                                                                   
FZZ Woj. Podkarpackiego Lesław Cupryś