Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego

23 lutego 2017
W Kielcach, 23 Lutego br odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego. W toku posiedzenia zebrani zaopiniowali  Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia – na rok 2017,  oraz uchwałą  Rady wprowadzili zmianę do Regulaminu Wojewódzkiej  Rady Dialogu  w sprawie wyboru miejsc obrad tegoż Gremium. W dalszej części posiedzenia omówiona została sytuacja  w hucie CELSA  w Ostrowcu-Św., dotycząca  w głównej mierze polityki cenowej za  energię elektryczną na potrzeby produkcji  i sposobu dochodzenia i udzielania  stosownych ulg w tym zakresie ze strony państwa,  odpowiednio jak   w innych krajach UE. Przedstawione zostały także skutki  działania w obszarze  zwalczania nieuczciwej konkurencji, co miało miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. W tych tematach głos zbierali  Pan Stefan Dzienniak – Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,  Pani  Katarzyna Kłaczyńska – adwokat w Kancelarii Ernest & Young , ekspert ds. energetycznych. 

Oddzielnym tematem było omówienie BiHP w branży budowlanej i w tym temacie  wprowadzenie do dyskusji otworzyli Pan Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach oraz Pan Zbigniew Janowski – Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego  ,,Budowlani”,  Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy. W trakcie dyskusji  FZZ zwróciło uwagę na przeciążenie zadaniami kontrolnymi i  profilaktycznymi   Inspekcji Pracy w ogóle, oraz dobrą współpracę Inspekcji Okręgowej w Kielcach z Zarządem Wojewódzkim FZZ w dziedzinie szkoleniowej dla członków organizacji  skupionych w strukturach FZZ w regionie. W końcowej fazie posiedzenia przedstawione zostały  przez przedstawiciela Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty -  główne aspekty zmian w szkolnictwie województwa, przede  wszystkim  w dziedzinie  szkolnictwa zawodowego.-


Andrzej Matysek