Posiedzenie WRDS woj. świętokrzyskiego

13 września 2016
W dniu  13 września  2016  odbyło się  kolejne posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego.  Na posiedzeniu członkowie Rady  omówili i zajęli stanowiska w  kilku tematycznych sprawach. I tak przedstawiciel, wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego  Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" odniósł się do  propozycji złożonej przez  ZW NSZZ Solidarność odnośnie zakazu  handlu w niedzielę; przedstawiając w tej kwestii stanowisko Zarządu.W wyniku różnorodnej dyskusji ustalono, że 
swoje propozycje członkowie Rady zgłoszą  w tej sprawie  i w odpowiednim terminie do biura Rady drogą mailową. Omówiona została także sprawa likwidacji  Rejonów Energetycznych w Końskich  i Jędrzejowie oraz skutki reorganizacji Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu.  Odpowiednio problem zreferowali Dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. w Tarnowie a sytuacji w Rejonach Energetycznych Przewodniczący  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków PGE Dystrybucja  S.A. w Skarżysku-Km. W wyniku przeprowadzonej 
dyskusji i zapewnień ze strony przedstawicieli pracodawców  w/w  Zakładów, osiągnięte zostały zadowalające ustalenia,  gwarantujące m.in.  utrzymanie miejsc pracy i  odpowiednią do potrzeb organizację tych Zakładów.  Członkowie Rady zapoznali się również z realizacją w województwie świętokrzyskim Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stwierdzając jak na razie, dobrą  ich realizację.Jednocześnie podkreślono ważność przebiegu obu 
Programów w przełomowym czasie do roku 2018.

Andrzej Matysek