Posiedzenie Zespołów Rady Dialogu Społecznego: gospodarczego i rynku pracy oraz funduszy europejskich

20 czerwca
W dniu 20.06 odbyło się wspólne posiedzenie Zespołów Rady Dialogu Społecznego: gospodarczego i rynku pracy oraz funduszy europejskich. Spotkanie współprowadzili Zygmunt Mierzejewski oraz w zastępstwie Prezydenta A.Malinowskiego - Iwona Sroka. Stronie Rządowej przewodniczył podsekretarz stanu P.Chorąży.

Tematem spotkania była dyskusja na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (rozwinięcie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz prace Międzyresortowych Zespołów ds. opracowania SOR – 11 Zespołów).
Otwierając spotkanie ZM podkreślił, że posiedzenie jest wpisane w harmonogram prac rządu nad Strategią. Podczas posiedzenia Komitetu Umowy Partnerstwa przedstawiono harmonogram prac nad tym dokumentem. Poinformowano o powołaniu 11 zespołów międzyresortowych, które pracują w określonych tematach. Prace maja się zakończyć do końca miesiąca i dokument w wersji końcowej ma być skierowany do konsultacji społecznych. Wicepremier Morawiecki zapewniał o konieczności włączenia partnerów społecznych w prace nad dokumentem a z informacji wynika, że tylko w jednym Zespole ( efektywności wykorzystania funduszy europejskich) prace przebiegają z aktywnym udziałem partnerów społecznych od samego początku działania Zespołu. Zaapelował o włączenie partnerów społecznych w prace Zespołów. Następnie strona rządowa przedstawiła znane już założenia SOR i przybliżyła prace Zespołów reindustrializacji i innowacyjności. Wszyscy partnerzy społeczni przedstawili szereg uwag natury ogólnej zwracając uwagę na brak rozwiązań szczegółowych w poszczególnych tematach. Ustalono, że partnerzy społeczni zostaną włączeni w prace w Zespołach.

Zygmunt Mierzejewski