Posiedzenie zespołu doraźnego RDS d/s zamówień publicznych

2 września 2016
02 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych pod przewodnictwem Pana Marka Kowalskiego. Posiedzenie poświęcone było ocenie funkcjonowania przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i planowanym zamierzeniom Urzędu Zamówień Publicznych do końca 2016 roku. W posiedzeniu Zespołu problemowego uczestniczyli członkowie zespołu, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk ze współpracownikami, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Małgorzata Rakowska, zaproszeni goście oraz eksperci.

Podczas posiedzenia Prezes UZP przedstawiła plan zamierzeń nt. rozpropagowania prawidłowego stosowania przepisów oraz tzw. dobrych praktyk, a zwłaszcza obowiązku zawierania umów o pracę przy realizacji zamówień publicznych. Przedstawiła również działalność edukacyjną UZP, m.in. zrealizowane szkolenia, konferencje regionalne nt. zmian wynikających z nowelizacji ustawy, stosowania klauzul społecznych oraz dobrych praktyk społecznych.

Prezes UZP poinformowała o powołaniu Zespołu, którego zadaniem będzie pomoc w lepszym stosowaniu prawa. Zespół ten będzie współpracował m.in. z ekspertami branżowymi.

UZP do końca roku przygotuje raport dobrych praktyk na rynku zamówień publicznych, opinie dotyczące poszczególnych zagadnień stosowania PZP oraz plan działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych. Trwają przygotowania do wypracowania nowego Prawa zamówień publicznych, projekt ustawy i jego uchwalenie może nastąpić do końca 2017 r. 

W trakcie posiedzenia dyskutowano również nad wnioskami wynikającymi z monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych za 2015 r. Zespół omówił także problematykę udziału MŚP w zamówieniach publicznych. W posiedzeniu FZZ reprezentowali: Piotr Sadowski (ZZIiT), Małgorzata Kucab (ZZSO) oraz Danuta Zalewska (ZZSO).