Posiedzenie zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych

26 lipca 2016 r.
W dniu 26 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, któremu przewodniczył Marek Kowalski.  

Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w MON Bartosza Kownackiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych, pracodawców oraz eksperci stron.   Obrady były poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji w sektorze lubelskiego i podkarpackiego przemysłu obronnego.

Przedstawiciele strony społecznej przedstawili m.in.: stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii; list otwarty Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz FZZ – skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy; stanowisko Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – w sprawie krajowego przemysłu obronnego.
W dyskusji reprezentanci strony społecznej i pracodawcy zwracali uwagę na konieczność ponownego przeanalizowania podjętych decyzji w związku z przetargiem na zakup śmigłowców wielozadaniowych na potrzeby wojska. Wskazywali wpływ podjętych decyzji na konieczność redukcji zatrudnienia w PZL Świdnik S.A. oraz PZL w Mielcu.

Zwrócono się do strony rządowej o ponowne przeanalizowanie zasadności zakontraktowania śmigłowców Caracal dla polskiej armii oraz o lokowanie zamówień w zakładach, w których zatrudnieni są polscy pracownicy.   Uczestniczący w spotkaniu Sekretarz Stanu w MON oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju zapewniali, że prowadząc postępowanie w sprawie śmigłowców Caracal jak również innych postępowań w zakresie Programów Modernizacji Technicznej kierują się przede wszystkim interesem polskich firm, zatrudnionych pracowników w PZL Świdnik S.A., PZL Mielec jak również Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi. Prowadzonym negocjacjom przyświeca przede wszystkim cel zabezpieczenia podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, jest on traktowany priorytetowo. Na obecnym etapie prac nie można przewidzieć skutków wynikających z rozstrzygnięć końcowych. Przygotowane są rozstrzygnięcia wariantowe, o których będzie można rozmawiać dopiero po zakończeniu rozmów negocjacyjnych.