Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego

17 lutego 2017
17 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. 

Spotkanie prowadził Zygmunt Mierzejewski - Przewodniczący Zespołu. Stronie rządowej (przedstawiciele MF, MR, MPiPS) przewodniczył min. P.Chorąży. Omówiono nowelizację ustawy wdrożeniowej – stanowisko strony rządowej wobec uwag partnerów społecznych. Uwagi zostały generalnie uwzględnione. Następnie powrócono do bardzo ważnego tematu -  problemu naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 PO WER - informacja strony rządowej( wystosowano pismo do KE i czekamy na odpowiedź, cały czas trwają prace nad formułą satysfakcjonującą beneficjentów), informacja PARP( połowa wnioskodawców przesłała pisma z prośbą zawieszenia realizacji projektów, jest to bardzo niebezpieczne). 

Odnośnie tematu - wsparcie dla budowy potencjału partnerów społecznych w ramach PO WER – nowe stanowisko KE, możliwości wyodrębnienia działań w ramach renegocjacji programów (Umowa Partnerstwa oraz POWER) przyjęcie harmonogramu działań. ZM przekazał informacje o trwających pracach nad zmianami w Umowie Partnerstwa i POWER wychodzące na  przeciw oczekiwaniom partnerów społecznych. Proponowane zmiany zostały przyjęte do dalszej realizacji przez przedstawicieli KE, przygotowywana jest tabelka i czeka nas spotkanie z przedstawicielami KE na początku marca.


Na zakończenie ZM przedstawił informację na temat planowanego spotkania z Marszałkami Województw. 3.04 planujemy spotkanie  wspólnie z Zespołem dialogu społecznego.
Min Chorąży poinformował o wysłaniu na prośbę ZM pisma KIG do Przewodniczącej RDS z wnioskiem dodania ich organizacji do listy partnerów społecznych. ZM przypomniał kto jest partnerem społecznym na jakich zasadach następuje przyznanie statusu. Bycie partnerem społecznym to obowiązki i uprawnienia. Tutaj organizacja chce mieć uprawnienia bez obowiązków. To kuriozalne zachowanie. Przed posiedzeniem Zespołu odbyło się spotkanie partnerów społecznych, po posiedzeniu odbyło sie spotkanie robocze partnerów społecznych z przedstawicielami MR w celu omówienia dalszych prac nad zmianami w POWER. Przez weekend należy pracować nad ostateczną wersja zmian, które w poniedziałek MR wyśle do Brukseli.

Zygmunt Mierzejewski