Posiedzenie zespółu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych

9 maja 2016
9 maja 2016 r. Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych zaplanował  kontynuację dyskusji na temat stanowisk poszczególnych organizacji w sprawie kryteriów uprawniających do świadczenia emerytalnego oraz uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kwalifikowania prac jako prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Z uwagi na to, że w toku prac zespołu ds. ubezpieczeń społecznych nie wypracowano wspólnego stanowiska w sprawie nowych zasad przechodzenia na emeryturę, każda z organizacji pracodawców i organizacji związkowych przedłożyła swoją opinię. Ze względu na brak wspólnego stanowiska i bez szans na wypracowanie konsensusu w powyższym postanowiono pozostawić rozstrzygnięcie na Prezydium RDS.


W drugim punkcie, dotyczącym uprawnień  Państwowej Inspekcji Pracy  w zakresie kwalifikowania prac jako prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych  odbyła się wstępna dyskusja, po której partnerzy społeczni zgodzili się, że prace nad tym zagadnieniem powinny  być kontynuowane, a partnerzy społeczni przedstawią założenia do ustawy, na podstawie których strona rządowa przygotuje nowy projekt.