POSIEDZENIE ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO DS. OCHRONY ZDROWIA

2 Marca 2016

W dniu 29.02.2016 odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o kwestii wynagrodzeń w ochronie zdrowia [przeczytaj materiały].

Poniżej przedstawiamy pisma OZZPiP oraz Forum Związków Zawodowych dotyczące wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

    [ PRZECZYTAJ PISMO OZZPiP ]
    [ PRZECZYTAJ PISMO FZZ ]