Prezydent Powołał członków Rady Dialogu Społecznego

22 Października 2015

22 października 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 59 członków Rady Dialogu Społecznego. W skład Rady z ramienia Forum Związków Zawodowych powołani zostali: Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka, Wiceprzewodniczący FZZ: Lucyna Dargiewicz, Marek Mnich, Waldemar Lutkowski, Stanisław Stolorz, Dariusz Trzcionka, Mariusz Tyl oraz członek Prezydium FZZ Zygmunt Mierzejewski.

Prezydent pogratulował twórcom ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślił, że ogromnie wierzy w nowo powołaną Radę Dialogu Społecznego, liczy „na jej rolę dla budowy lepszej Polski, dla jej rozwijania, dla dążenia do tego, żeby państwo nasze było budowane, w sposób spójny, aby był rzeczywiście zapewniony zrównoważony rozwój i żeby było poczucie solidaryzmu społecznego”. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie dla wszystkich tych zadań – jak wskazał Prezydent - ma dialog, rozumiany jako dążenie do porozumienia w kwestiach ważnych dla obywateli, dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Prezydent w swojej wypowiedzi wyraził radość z wprowadzenia do Rady Dialogu Społecznego przedstawiciela głowy państwa. Ustawa daje możliwość udziału w pracach Rady, Prezydenta z głosem doradczym, dlatego też w skład Rady Prezydent powołał swojego doradcę społecznego – Panią Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, sam też zadeklarował osobiste uczestnictwo w konsultacjach prowadzonych przez RDS.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego dopuszcza również możliwość zapraszania do udziału w pracach Rady z głosem doradczym przedstawicieli innych organizacji spoza środowisk członków RDS. Prezydent dodał, że „chciałby aby kolejni przewodniczący Rady o tej możliwości pamiętali”. Zdaniem Prezydenta to właśnie poprzez proces konsultacyjny będzie można odbudować poczucie wspólnoty, która jest potrzebą społeczną.

Kończąc swoje wystąpienie Prezydent powiedział: „jesteście Państwo grupą niezwykle reprezentatywną, mógłbym powiedzieć, że dzisiaj stoi przede mną gremium, które rzeczywiście może decydować o przyszłych losach Rzeczypospolitej, przyszłych losach polskiego społeczeństwa jako całości”.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Wybrano na nim Przewodniczącego Rady, którym został Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.