PREZYDIUM PODKARPACKIEJ WRDS

17 Lutego 2016

W dniu 17 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie obradowało prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), któremu przewodniczył Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W obradach uczestniczyli również: Pani Ewa Leniart Wiceprzewodnicząca WRDS - Wojewoda Podkarpacki, Pan Roman Jakim -Wiceprzewodniczący WRDS z ramienia NSZZ Solidarność, Pan Lesław Cupryś - Wiceprzewodniczący WRDS z ramienia Forum Związków Zawodowych, Pan Stanisław Olejarka Wiceprzewodniczący WRDS z ramienia Związku Pracodawców Business Centre Club, Pan Artur Rozmus - Wiceprzewodniczący WRDS z ramienia Konfederacji Lewiatan oraz Pan Grzegorz Wrona - Wiceprzewodniczący WRDS z ramienia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas posiedzenia ustalono harmonogram prac WRDS na rok 2016, omówiono zagadnienia związane z planowanym porządkiem obrad plenarnego posiedzenia WRDS
w dniu 24 lutego 2016 roku, Regulamin WRDS oraz kwestię jego biura. Ponadto przedstawione zostało stanowisko nr 1/2016 Kujawsko–Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie apelu o udzielenie pomocy osobom polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy ewakuowanych na teren Polski przez Rząd RP w 2015 roku.

Prezydium WRDS ustaliło, że podczas posiedzenia WRDS w dniu 24 lutego br., przedstawione zostanie stanowisko WRDS w sprawie podjęcia działań dla zmiany prawa pracy w zakresie zatrudnienia obcokrajowców – w ślad za pismem Pana Andrzeja Kaczmarka, Przewodniczącego Zarządy Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” z dnia 5 lutego 2016 roku. Prezydium WRDS podjęło dyskusje
w sprawach dotyczących m.in. ustawy o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych oraz rozliczenia VAT przy eksporcie towarów na Ukrainę – w związku z tą tematyką członkowie Prezydium WRDS postanowili zaprosić na 24 lutego br. Panią Jadwigę Zenowicz p.o. Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu oraz Pana Jacka Cichego p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie jak również wypracować w tej sprawie stanowisko.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie