Kontakt

Osoba kontaktowa
Roman Michalski
Sekretarz RDS
E: r.michalski@fzz.org.pl
Dział techniczny
Biuro
E: rds@fzz.org.pl