Forum Związków Zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego
Dorota Gardias
Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodnicząca
Roman Michalski
Sekretarz Prezydium
Członkowie Rady Dialogu Społecznego
Stanisław Stolorz
FZZP PKP
Lucyna Dargiewicz
OZZPiP
Mariusz Tyl
NSZZ FSG
Zygmunt Mierzejewski
ZZIT
Waldemar Lutkowski
OZZZPRC
Marek Mnich
NSZZ Solidarność '80
Dariusz Trzcionka
PZZ KADRA
Zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych
Krzysztof Bochnia
PZZ KADRA
Stanisław Stolorz
FZZP PKP
Sławomir Wręga
OZZZPRC; STAŁY EKSPERT
Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego
Bogusław Studencki
PZZ KADRA
Jan Przywoźny
FZZP PKP
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
Krzysztof Kisielewski
OZZZPRC
Dariusz Trzcionka
PZZ KADRA
Marcin Wróbel
NZZK; STAŁY EKSPERT
Zespół ds. ubezpieczeń społecznych
Waldemar Lutkowski
OZZZPRC
Tomasz Śliwa
KZZIK ZUS
Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
Marek Mnich
NSZZ Solidarność '80
Czesław Tuła
NSZZFIPW
Zespół ds. usług publicznych
Lucyna Dargiewicz
OZZPiP
Sławomir Wittkowicz
WZZSO
Zespół ds. międzynarodowych
Krzysztof Małecki
KZZ Inspektorów Kontroli ZUS
Roman Michalski
OZZZPRC
Zespół ds. funduszy strukturalnych UE
Sławomir Wittkowicz
WZZSO
Zygmunt Mierzejewski
ZZIT
Mariusz Tyl
NSZZ FSG
Zespół doraźny ds. zamówień publicznych
Piotr Sadowski
ZZIT
Małgorzata Kucab
ZZSO
Zespół doraźny ds. KAS
Piotr Lebiedziński
FZZPS
Eugeniusz Matusiak
ZZPEA
Podzespół ds. służb mundurowych
Krzysztof Hetman
NSZZ P POŻ; STAŁY ESKPERT
Czesław Tuła
NSZZFIPW
Mariusz Tyl
NSZZ FSG
Lewicka Małgorzata
NSZZPP; Stały Ekspert